top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

 • Skribentens bildMadde Lundholm

Traditionell sjövärme vs Geek Kooil

Uppdaterat: 19 jan. 2022

I detta inlägg kommer vi ta upp skillnaderna på den sjövärme vi hittills känt till, jag väljer att kalla det traditionell sjövärme och vår Geek Kooil.


Vad är sjövärme?

Vad är då traditionell sjövärme? Man lägger en slinga med kollektorslang, alltså plastslang, på botten av en sjö, hav eller annat vattendrag. För att slangen skall hållas kvar på sjöbotten behöver man använda vikter, som man fäster på slangen, så att den inte flyter upp. Slangen kan riskera att sjunka ner i dyn och fungerar då som en bättre form av jordvärme. Däremot tappar man det positiva flödet av vattnet kring slangen.


Vad är Geek Kooil?

Geek Kooil är en utveckling i rätt riktning när det kommer till sjövärme. Här har vi lindat upp kollektorslangen på en stomme vilket gör att du behöver inte längre lägga slangen på botten. Vid sjövärme med Geek Kooil får man en naturlig cirkulation av vattnet så att det nerkylda vattnet strömmar bort och det varmare strömmar till- den så kallade skorsstenseffekten. Geek Kooil är designad så att denna effekt förstärks maximalt. Det gör också kollektorn kompakt och installationsvänlig.


Läs gärna mer om detta här Varför Geek Kooil fungerar så bra


Närbild av en Geek Kooil för att se hur den är utformad för att förstärka skorsstenseffekten
Designen förstärker skorstenseffekten.

Installation av traditionell sjövärme

Arbetet går oftast till så att man tar sig ut med båt och viktar ner slangen med jämna mellanrum så att den hamnar på botten och det kräver ett relativt stort område. Arbetet är tidskrävande och det går åt en hel del material, både i form av slang och vikter. Man gräver sedan ner matarslang från huset till strandkanten och kopplar ihop kollektorn och värmepumpen. Man kan här välja att göra jobbet själv med att lägga ut slangen i vattnet för att dra ner på arbetskostnaden.


Vill du veta mer om hur värmepumpen fungerar tillsammans med traditionell sjövärme? Klicka på länken IVT värmepumpar sjövärme - YouTube


I videon kan man då ersätta den traditionella sjövärmen med en Geek Kooil istället och förenkla installationen avsevärt.Installation av Geek Kooil

Man gjuter enkelt stommen med betong och lägger sedan ut kollektorn i vattnet med matarslang inkopplad. Kollektorn kommer nu att flyta. Matarslangen kommer att behöva viktas ner, men den är en bråkdel av vad en hel traditionell slinga skulle vara och längden beror på hur långt ut i vattnet man vill/behöver lägga kollektorn. Har du t.ex. en brygga går det utmärkt att gjuta infästningar i stommen på Geek Kooilen och fästa den så den hänger under bryggan och ner i vattnet istället. Man gräver sen ner matarslangen på den del som är på land och kopplar den till en värmepump. När man sedan fyller systemet med köldbärare kommer kollektorn att sjunka till botten och stanna där. Vi rekommenderar att sätta kollektorn på minst 3m djup. (Vi har en kollektor på gång för grundare strömmande vatten.)


Detaljerat installationsförfarande kan laddas ned från vår hemsida Ladda ner | GeekAB.


Vill du se hur enkelt det faktiskt är att installera en Geek Kooil? Klicka på länken


Underhåll av traditionell sjövärme

Ibland kan det hända saker med en slang som ligger på sjöbotten som kommer att kräva service. Bl.a. kan det hända att någon ankrar vid kollektorn och ankaret fastnar i slangen och gör åverkan. Den kan t.ex. blivit påverkad av botten och en sten har skavt hål eller det kan ha blivit veck på slangen. Problemet här blir att man har behövt många vikter på slangen för att få den att hållas kvar på botten och oftast räcker det inte med att blåsa ur köldbäraren för att få slingan att flyta upp. Kollektorslingan är också relativt lång så det är svårt att veta var problemet sitter utan att få upp hela slangen till ytan. Det kan även vara ett problem att få upp den hel. Ett underhåll av traditionell sjövärme är därmed väldigt problematiskt. Viktigt är vid en installation att märka ut kollektorn i vattnet för att försöka undvika vissa av dessa problem!


Andreas i Sundsvall fick veck på sin traditionella sjövärme. Läs följande inlägg om hur han resonerade och varför han valde att byta till en Geek Kooil.Underhåll av Geek Kooil

Om något skulle hända med kollektorn kan man enkelt åtgärda problemet. Det kan vara allt från försmutsning till påsegling med läckage som följd. Till skillnad från den traditionella sjövärmen så har vi här en kompakt produkt som är otroligt enkel att utföra reparation på. Man lossar ledningarna från anslutningen till värmepumpen och blåser ur kölbäraren med tryckluft och kollektorn kommer att flyta upp. Man kan då bogsera in kollektorn till stranden för rengöring eller reparation. Naturligtvis samlar man upp kölbäraren i ett kärl så man kan pumpa tillbaka denna efter åtgärden. När man återfyller systemet sjunker den och lägger sig på botten igen. Eftersom kollektorn endast upptar en yta om ca 2m i diameter så kan man enkelt här märka ut sjövärmekollektorn med en boj och det bör göra så att båtfarare skall förstå att det ligger något i vattnet som de skall akta.Vid eventuell reparation av Geek Kooil flyter den upp till ytan när man blåser ur köldbäraren
En flytande Geek Kooil

Dimensionering av sjövärme

När det gäller traditionell sjövärme med en eller flera slingor som viktas ner och lägger sig på botten kan man räkna med ca 35-45W/m slang (Ø40mm). Man måste med traditionell sjövärme ta hänsyn till att sjövärmeslangen kan sjunka ned i dy eller få påväxt och därigenom få en reducerad effekt med tiden. En traditionell sjövärme är krånglig, för att inte säga omöjlig att lyfta upp för rengöring och återplacera i vattnet över botten på grund av viktning.


Dimensionering av Geek Kooil

Vid sjövärme med Geek Kooil räknar man inte på samma sätt utan ser till värmeupptagande yta på slangen i stället. Detta kan man göra då dess utformning gör att man får en självcirkulation på vattnet till sjövärmekollektorn som ser till att det ständigt tillförs ny energi genom ”varmt” vatten. I dagsläget har vi 3 olika storlekar på Geek Kooil och de finns i 9, 12 samt 15 kW. Därav är det också väldigt enkelt att veta vilken kollektor man skall välja utifrån storleken på värmepump man fått beräknad. Exempelvis en 8 kW värmepump kräver en 9 kW Geek Kooil.


Kontakta oss om ni har frågor och funderingar kring sjövärme


Sammanfattning


Sjövärme ”traditionell”
 • Omständlig att installera

 • Svår att utföra service på

 • Kräver en stor yta

 • Mer material

 • Dyrare

 • Mer utsatt


Geek Kooil
 • Tillämpar skorsstenseffekten

 • Enkelt att utföra service

 • Kräver liten yta

 • Geek Kooil är extremt lätt att installera

 • Billigare

 • Mindre utsatt


Så för att summera; en Geek Kooil är en stor uppgradering av sjövärme och arbete, service och kostnad blir lägre än vid traditionell sjövärme.


Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page