top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

GEEK KOOIL ™

Den självklara energilösningen för dig med vattennära tomt

Enkel Installation

GEEK KOOIL’s kompakta storlek och design gör det enkelt att installera helt själv eller med hjälp av en installatör.

Mycket prisvärd

Få samma fördelar som med bergvärme utan nackdelar som borrhål och krångliga installationer, för bara en bråkdel av kostnaden.

Bra för miljön

Slipp utsläpp och miljöfarliga gaser med hållbar energi från sjövärme, på GEEKAB finns hållbarheten med oss varje steg längs vägen.

Lätt underhåll

Sjövärme med GEEK KOOIL är så gott som underhållsfritt, men skulle något hända med sjökollektorn är det lätt att åtgärda problemet.

Varför ska du skaffa en Geek Kooil?

Sänk din

energiförbrukning

75 %

Lägre

installationskostnad

50 %

Lång 

livslängd

500 år

Vad är GEEK KOOIL?

GEEK KOOIL är en sjövärmekollektor som förser värmepumpsystem med miljövänlig energi. Den har två huvudsakliga användningsområden. Det primära området är uppvärmning av hus och varmvatten. Det andra området är nedkylning av hus.

 

Våra sjökollektorer finns i tre storlekar: 9kw, 12kw, och 15kw. 

Värmeproduktion

GEEK KOOIL utvinner värme ifrån solenergin lagrad i hav och sjöar. Genom att koppla sjökollektorn till en värmepump får den en energikälla att hämta värme ifrån. Till skillnad från traditionella sjövärmesystem är GEEK KOOIL formad som en kompakt spole som enkelt läggs ner i vattnet. Tekniken för att utvinna värmen är i stort sett densamma som för bergvärme och markvärme, men våra sjökollektorer läggs i vatten i stället för under marken.

Nedkylning

På varma sommardagar så kan GEEK KOOIL användas för att kyla luften i en fastighet via ventilation eller kylbaffel. Effekten på GEEK KOOIL kan i vissa fall vid denna användning mer än dubblas jämfört med värmeutvinning. Om man har möjlighet att lägga kollektorn på 6 meters djup eller mer, så har man en garanterad kyleffekt utifrån lufttemperatur. Optimalt djup för frikyla varierar, så vid montage av frikylanläggning rekommenderar vi en provmätning.

9 kw  

Material

PE100 - 100 %

Diameter  │ höjd

1900 mm │ 520 mm

Vikt före gjutning  │ efter

69 kg │ 163 kg

Betong volym │ vikt 

39 liter │ 94 kg

Dim. effekt  │ max. kap.

9 kw  │ 10 kw

Växlande yta

23,7 m2

Arbetstryck │ maxtryck

3 bar │ 6 bar

Tryckfall vid 0.6 l/s

>50 kpa.

Volym köldbärare :

100 liter 

Lyftkraft mediarör :

101 kg

27 750 SEK

12 kw

Material

PE100 - 100 %

Diameter  │ höjd

1900 mm │ 580 mm

Vikt före gjutning  │ efter

75 kg │ 178 kg

Betong volym │ vikt 

42 liter │ 105 kg

Dim. effekt  │ max. kap.

12 kw  │ 13 kw

Max kyleffekt

11 kw

Min vattentemp.

3,5 °C

Växlande yta

31,6 m2

Arbetstryck │ maxtryck

3 bar │ 6 bar

Tryckfall vid 0.6 l/s

>50 kpa.

Volym köldbärare

130 liter 

Lyftkraft mediarör

128 kg

Matarrör

40 mm

36 000 SEK

15 kw

Material

PE100 - 100 %

Diameter  │ höjd

1900 mm │ 650 mm

Vikt före gjutning  │ efter

80 kg │ 178 kg

Betong volym │ vikt 

44 liter │ 110 kg

Dim. effekt  │ max. kap.

15 kw  │ 16 kw

Max kyleffekt

13 kw

Min vattentemp.

3,5 °C

Växlande yta

39,5 m2

Arbetstryck │ maxtryck

3 bar │ 6 bar

Tryckfall vid 0.6 l/s

>50 kpa.

Volym köldbärare

162 liter 

Lyftkraft mediarör

160 kg

Matarrör

50 mm

43 750 SEK

bottom of page