top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

Grundare och VD

Stefan Lundholm

Sälj och kundkontakt

Madelene Lundholm

Teamet bakom GEEKAB 

Gränsfors Energi och Entrepenad AB är ett familjeföretag där service och kundkontakt är ledstjärnor. Vi är dedikerade till att erbjuda våra kunder ett snabbt och smidigt samarbete.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar får du mer än gärna kontakta oss.

Varför vi är rätt för dig 

Vår målsättning är att till år 2025 bli den ledande leverantören av sjövärme och frikyla i Norden. Detta kommer vi att uppnå genom att erbjuda genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar för olika typer av applikationer. Vår utvecklingsavdelning jobbar ständigt med att ta fram och testa nya produkter för att tillgodose våra kunders behov. 

Sedan 1998 har vi på GEEKAB utvecklat energilösningar för privatpersoner, mindre företag och industriella anläggningar inom värme och kyla för idrott och industri. Med energieffektivisering som fokus har vi kunnat sänka våra kunders energiförbrukning genom enkla ändringar i befintlig eller planerad anläggning.

Tjugo år senare, 2018, så började vi utveckla kompakta energilösningar till mindre förbrukare i form av sjökollektorer. I februari 2020 lanserade vi de första tre sjökollektorerna som är anpassade för stillastående vatten eller lätt strömmande vatten. I detta nu håller vi på och utvecklar flera nya modeller för bl.a. strömmande vatten.

bottom of page