top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

Specifikationer

Vikt ej fylld

 

100g

Vikt fylld

4,2 kg

Volym

3 liter

Buntband mediarör

4 st

Buntband förslutning

1 st

Viktning

Slang dimension
Lyftkraft
Barlast

3,2kg/3m

2,8kg/3m

1,0kg/m

0,85kg/m

PE100 - 40 SDR17

PE100 - 40 SDR11

3,5kg/2m

3,7kg/2,5m

1,61kg/m

1,32kg/m

PE100 - 50 SDR17

PE100 - 50 SDR11

3,6kg/1,5m

3,2kg/1,5m

2,43kg/m

2,10kg/m

PE100 - 63 SDR17

PE100 - 63 SDR17

GEEK SINK ™ 

Gör det enkelt att installera din sjövärme

Vad är GEEK SINK?

GEEK SINK är ett system för att vikta ned kollektorslang i vatten och är det lättaste sättet att hålla din kollektorslang på plats.

Användning

GEEK SINK kan användas till kollektorslang för sjövärme, färskvattenledningar och kablar som behöver viktas för att hållas ner på botten. 

Lång livslängd

GEEK SINK är tillverkad utav polyester-armerad PVC, vilket gör att den har lång livslängd och är resistent mot mekanisk nötning.

Enkel installation

GEEK SINK försluts och fästs runt kollektorslangen med buntband. Barlasten utgörs av trädgårdssingel som man fyller påsarna med.

bottom of page