top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

Sekretesspolicy

GEEKAB´s dokument om behandling av personuppgifter.

 

Detta dokument ska hjälpa dig att fatta beslut angående din relation till oss. Vi vill med detta dokument belysa hur vi skyddar dina rättigheter och integritet, hur vi använder de personuppgifter ni delar med oss och dina rättigheter som person eller företag gent emot oss. Företaget som ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB (Gränsfors 80, 829 52 Bergsjö) är ett privat företag som tillhandahåller artiklar genom egen produktion samt tjänster genom uppdrag. Företaget vänder sig till både företag och privatpersoner gällande, i första hand energilösningar och energirelaterade produkter med fokus på sjövärme. I organisationen finns ordermottagare och support som är införstådda i företagets policy och riktlinjer angående behandlingen av data, inkl. personuppgifter.

GEEKAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • När ni beställer artiklar eller produkter från oss

 • När ni beställer tjänsten som Uppdragsgivare

 • När ni har en fråga och/eller kontaktar oss

 • När ni besöker vår hemsida och accepterar cookies


Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken typ av kontakt vi har och om ni är företag eller privatperson. För kund som är en enskild firma blir företagsuppgifter personuppgifter. När du beställer tjänster som uppdragsgivare begär vi in projektbeskrivning, kontaktuppgifter och företags/person -uppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter ni valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier precenteras i slutet av detta dokument.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

GEEKAB samlar in dessa personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla tjänsten eller leverera articklar och produkter. Vi behöver även era uppgifter för att fullgöra åtaganden gentemot er i form av garantier. Vi vill även kunna kontakta dig i läge att produkt eller artikel ni köpt behöver åtgärdas eller återkallas. Besöker du GEEKAB´s hemsida samtycker du till cookies.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela personuppgifter med återförsäljare till GEEKAB. Dessa parter skall har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter enligt GDPR. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

GEEKAB sparar personuppgifter om er så länge det finns en affärsrelation eller är nödvändigt för att snabbt kunna jobba vidare i projekt. Uppgifter som samlas in när ni kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation passiviseras uppgifter såvida detta inte strider mot svensk eller europeisk lag, domstolsbeslut eller myndighet. Lagringen begränsas då till passivt system och med kontrollerad behörighet. Efter ekonomisk transaktion behålls uppgifter i 7 år vilket är krav av skattemyndigheten för bokföring.

 

Vilka rättigheter har du?

 • NI har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att ni har berättigade skäl, begära ett registerutdrag skriftligen, över vilken information som finns registrerad om dig.

 • Ni har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

 • Ni har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 • Ni rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

 • Ni har rätten att bli avregistrerad med radering av personuppgifter med undantag för om uppgifterna krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

 

Skulle ni tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen anmäla till datainspektionen.


​Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på GEEKAB´s hemsida.

Kategorier av personuppgifter

Vid beställning av tjänst eller produkt av kund företag:

 • Kontaktperson.

 • Adress.

 • Telefon nr.

 • E-postadress.

 • Org. Nummer.

Vid beställning av tjänst eller produkt av kund privatperson eller enskild firma:

 • Namn.

 • Adress.

 • Telefon nr.

 • E-postadress.

 • Personnummer.

Vid beställning av tjänst eller produkt av leverantör företag:

 • Kontaktperson.

 • Adress.

 • Telefon nr.

 • E-postadress.

 • Org. Nummer.

 • Bankgiro.

 • Postgiro.

Vid kontakt via telefon eller mail:

 • E-postadress.

 • Löptext.

 • De uppgifter ni som kund valt att lämnar.

Registreras normalt inte om inte kund begärt återkontakt.

All registrering görs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och intresseavvägning

bottom of page