top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

 • Skribentens bildMadde Lundholm

Allt om Jordvärme

Uppdaterat: 19 jan. 2022

I inlägget som följer beskriver vi Jordvärme som alternativ uppvärmning till hus. Vad behöver man tänka på och är det ett bra alternativ för just er?Hur fungerar Jordvärme?

Jordvärme hämtar energi genom en plastslang som grävs ned i jorden. Slingan fylls med köldbärare (vätska) och kopplas sedan till en värmepump. Med hjälp av pumpen utvinns värme ur marken som sen kan distribueras ut i huset och till varmvattensystemet. Det är även möjligt att få frikyla (AC), alltså nedkylning, från systemet istället för värme. Det är tack vare temperaturskillnaden i marken som det är möjligt att utvinna värme eller kyla i systemet. Jordvärme kallas även markvärme.


Intresserad av hur en värmepump är uppbyggd och hur det fungerar? Klicka vidare på länken


Installation av Jordvärme

Vid installation av jordvärme krävs det att man gräver ner en så kallad kollektorslang på omkring 70 cm djup i marken, beroende på var i landet man bor. Grävningen är inget man gör för hand utan det krävs en grävmaskin. Längden på slingan avgörs av husets storlek, läge och andra förutsättningar. Viktigt är också att man gör en korrekt planering av jordvärmeläggningen i förhållande till markens utseende för att undvika problem med bl.a. luftfickor. När jordvärmeslangen ligger på plats krävs en återställning av marken. Vill man göra återställningen på rätt sätt bör man vid start separerat de olika lagren av jorden för att kunna fylla igen i omvänd ordning. Slutligen behövs en installation till värmepumpen och husets värme- och varmvattensystem.


Vill du se hur det går till? Titta på denna video


En rörmokare som läser av värden på en installation


Vad kostar Jordvärme?


Kostnader att beakta vid jordvärme:
 • Grävning

 • Återställning av mark

 • Matarslang, ventiler och kopplingar

 • Värmepump

 • Köldbärarsprit

 • Installatör

 • Anmälningsplikt till kommunen

 • Eventuellt arrende/servitut


För att plocka ut värme ur jorden brukar man räkna på 12w per meter slang. Vilket betyder att 100 meter slang ger 1.2 kW. En enskild slinga kan maximalt vara 400 m lång för att inte få för stort tryckfall. Det betyder att om du fått dimensionerat en värmepump på 12kW kommer du behöva gräva ner 1000 m slang som fördelats i 3 slingor.


Men vad kostar jordvärme exakt? En exakt kostnad är något man inte kan ange då det är många faktorer som spelar in. Som t.ex. längden matarslang, vilken värmepump man väljer, grävningen (stöter man på problem?), behöver man ett servitut? Det bästa är att ta kontakt med en leverantör i ditt område för en offert.ROT avdrag

Sedan 2009 får man göra rotavdrag för 30% av arbetskostnaden för grävning och installation. Att tänka på är att maximal skattereduktion per person och år uppgår till 50 000 kr.

Kalkylen för jordvärme förbättras alltså ytterligare tack vare ROT avdraget.


Läs mer om ROT avdrag på skatteverkets hemsida


En miniräknare och ett papper med uträkningar

Jordvärme fördelar

Miljöpåverkan och hållbart: När installationen är klar är den el som förbrukas av värmepumpen den enda miljöpåverkan vi har på systemet, vilket också gör jordvärme hållbart som energikälla. Man kan se över sitt elavtal för grönare el eller varför inte installera solpaneler som driver värmepumpen?

Ekonomi: Alla tilltag man gör när det kommer till att investera i en hållbar värmekälla är värdehöjande för fastighet. Jordvärme är i de allra flesta fall en mycket ekonomisk värmekälla. Man kan i regel börja spara pengar från dag ett om man har direktverkande el sen tidigare.

Förnybart: Via jordvärme utvinner man solens energi som lagrats i marken.

Bekvämt: Jordvärme ger en stabil värme som regleras automatiskt varje dag året runt. På sommaren kan du använda den som AC men även för att värma poolen.Jordvärme nackdelar

Miljöpåverkan och hållbart: Vi har en påverkan av miljön vid installation p.g.a. grävningen i marken och att det oftast vid jordvärme krävs en del plastslang. Vid ett eventuellt läckage av köldbärare kan det vara svårt att snabbt hitta läckaget.

Ekonomi: Det är en stor investering med värmepump, grävning och installation.

Tillstånd: Det krävs ett tillstånd från kommunen. Dock brukar det bara vara en formalitet och inte alls krångligt.

Utrymme: Det krävs stor plats för att gräva ner hela jordvärmeslingan, mer plats än man tror. Har man inte denna plats själv kan man kanske behöva skriva ett arrende eller servitut för att lägga slingan på annans mark. Det blir även en rätt stor åverkan på tomten under en övergångsperiod.Spara pengar på jordvärme?

Även om man tar ett lån kan man säga att man börjar spara pengar från dag ett om man har direktverkande el sen innan. En fingervisning är att man sänker sin uppvärmningskostnad med upp till 75%. Besparingen blir oftast så stor att det räcker till att betala ränta och amortering på ett lån och ändå få pengar över.


På thermias hemsida kan man fylla i en snabbkalkyl och se hur mycket man skulle kunna spara. Kom ihåg att det dock är en snabbkalkyl och för en mer exakt beräkning bör man kontakta en återförsäljare eller installatör i ditt område.


Länk till snabbkalkylen härSammanfattning jordvärme


Fördelar
 • Bekväm värmekälla

 • Kan användas för både värme och kyla

 • Ekonomiskt- spara pengar och värdehöjande för fastigheten

 • Förnybar värmekälla


Nackdelar
 • Kräver stort område

 • Mycket arbete vid installation

 • Svårt att hitta läckage

 • Förändring av mark övertid

 • Dyr investering

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page